NTF FyrBoDals avsiktsförklaring och resepolicy

Fastställd av NTF FyrBoDals styrelse och gäller fr.o.m. 2006-11-16

NTF FyrBoDals inriktning av trafiksäkerhetsarbetet fastställs av NTFs kongress samt av de beslut som NTF FyrBoDals styrelse fattar.

Följande dokument reglerar NTF FyrBoDals verksamhetsinriktning:

  • NTFs verksamhetsinriktning 
  • NTFs policy
  • NTF FyrBoDals verksamhetsplan

Utöver detta fattar NTF FyrBoDal även beslut om enskilda policydokument som fastställer hantering av delar av verksamheten, t ex resepolicy.

Läs hela policyn här