1934 NTF bildades på initiativ av dåvarande kommunikationsminister Henning Leo. Syftet var ”att verka för höjd trafikkultur och ökad trafiksäkerhet i Sverige, främst på gator och vägar…”. I Sverige fanns ca 195 000 motorfordon och trafiken orsakade ca 10 000 olyckor.

Läs hela NTFs historia här

 

Ladda ner broschyren 100 år med trafiksäkerhet som gavs ut vid NTF:s 70-årsjubilum 2004.

100 år med trafiksäkerhet