Bilen som Säker Arbetsplats

Bilen som Säker Arbetsplats

 

Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga.

Begreppet trafiksäkerhet kan innefatta mycket, men det handlar i grunden om kunskaper och attityder.

Enlig Arbetsmiljöverkets krav ”ska arbetsgivaren och arbetstagarna ha tillräckliga kunskaper om de risker som finns i arbetet. Arbetsgivaren ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera sitt systematiska arbetsmiljöarbete, där trafiksäkerheten ingår som en del”.

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Använder bilen som tjänstefordon
 • Har personalansvar för medarbetare som kör i tjänsten
 • Har arbetsmiljöansvaret på er arbetsplats

 

Vinster för företaget

 • Minskade fordonskador, personskador och psykiskt lidande
 • Tryggare arbetsmiljö för alla anställda
 • Bättre varumärke på vägarna och en attraktivare arbetsgivare
 • Uppfyller arbetsmiljöverkets krav på utbildning för alla förare

 

Kursmål

Efter utbildningen ska arbetsgivare och anställda fått kunskap om hur man skapar en trafiksäker arbetsmiljö i sitt fordon, ha ökad kunskap om sin trafikmiljö samt känna till konsekvenserna av ett riskfyllt beteende i trafiken.

 

Kursinnehåll

 • Nollvisionen
 • Varumärket och trafiksäkerhetspolicy
 • Distraktion
 • Hastighet
 • Bilens inre säkerhet
 • Sömn och vakenhet
 • Alkohol och andra droger i trafiken
 • "Arnepåkörning" - förevisning av skillnaden i stoppsträcka mellan 30 och 50 km/h 

 

Utbildningen tar 3,5 timmar inkl. rast. Vi anpassar innehållet efter era önskemål. 
Går även att genomföra digitalt.

Vi hjälper dig att göra rätt val för att bli en vinnare i trafiken!

För mer information kontakta:
Agneta Berlin, agneta.berlin@ntf.se 0733-610 356
Petra Hansson, petra.hansson@ntf.se 0706-062 254