Hastighet och flödesmätningar

Vi gör flödes- och hastighetsmätningar med hjälp av diskret radarutrustning som monteras upp temporärt längs vägkanten. Utrustningen samlar information om antal fordon, typ av fordon, hastighet och tid.

En mätning pågår vanligtvis i en vecka och efter det sammanställer vi informationen och levererar en lätt överskådlig rapport efter mätningen.

För mer information kontakta:
Agneta Berlin, agneta.berlin@ntf.se 0733-610 356
Petra Hansson, petra.hansson@ntf.se 0706-062 254