Våra erbjudanden

Inventering av skolskjutshållplatser

Att genomföra riskanalyser av på- och avstigningsplatser är en viktig del i elevernas säkerhet. Kommunen ansvarar för säkerheten när eleven kommer till skolskjutshållplatsen. Till skillnad från lin...