Trafiksäker och Sparsam Körning

Trafiksäker och Sparsam Körning

 

Att köra trafiksäkert och sparsamt bidrar till att rädda liv och minska lidande, ge bättre hälsa, bättre ekonomi för företaget och samhället samt bättre miljö lokalt och globalt.

Man sparar bränsle och minskar däck- och fordonsslitage.

Säker Trafik Vänerland erbjuder utbildning i sparsam körning kompletterad med NTFs spetskompetens i trafiksäkerhet.

Det tar tid att skapa nya vanor. Vår utbildning innehåller därför flera steg och bygger på träning, rådgivning och uppföljning. Tillsammans bygger vi upp ett anpassat program.

 

Trafiksäker och sparsam körning – praktisk träning

Under en timmes individuell utbildning får deltagaren uppleva hur han/hon med enkla förändringar av sitt sätt att köra kan minska bränsleförbrukningen markant. Vi väljer en genomtänkt slinga med blandad körning. Körningen genomförs i NTFs bilar med speciell mätutrustning.

Utbildningen innehåller tre moment:

  • Deltagaren får köra slingan på det sätt som hon/han vanligtvis kör
  • Teoretisk genomgång i bilen med tips och råd för trafiksäker och sparsam körning, utbildaren kör en kort slinga för att förtydliga körtekniken.
  • Praktisk tillämpning av de nya kunskaperna genom körning med undervisning i sparsamhet och trafiksäkerhet. Bränsleförbrukningen mäts i moment ett och jämförs sedan med förbrukningen i moment tre. Detta kopplas till körsätt och trafiksäkerhet.

Rådgivning och uppföljning

Vi vill att alla deltagare ska lyckas. Vi sätter därför upp individuella mål tillsammans med deltagaren, som dessutom efter genomförd utbildning får stöd i form av supportmeddelanden via sms eller mail vid fyra tillfällen.

För mer information kontakta:
Agneta Berlin, agneta.berlin@ntf.se 0733-610 356
Petra Hansson, petra.hansson@ntf.se 0706-062 254