Inventering av skolskjutshållplatser

Inventering av skolskjutsbusshållplatser

 

Vi använder oss av trafikverkets modell för inventering av skolskjutshållplatser. Detta gör att vi kan bedöma alla hållplatser lika och ge en bra bild till kommunen över trafiksäkerheten kring hållplatserna som eleverna använder.