Inbjudan

NTF FyrBoDal hälsar medlemmar välkomna till årsmöte

Med anledning av pågående pandemi kommer NTF FyrBoDals årsmöte att hållas digitalt.

Årsmöte tisdagen den 23 mars 2021

17.00 Ordförande Anne-Lie Lindgren hälsar välkommen


Agneta Berlin summerar 2021 ur ett trafiksäkerhetsperspektiv


Årsmöte


Anmälan senast den 18 mars till mail fyrbodal@ntf.se eller telefon 0520-22 40 40. Fråga
som medlem önskar behandla på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1
mars.

Anmälda deltagare får ett mail med en inbjudan/länk till det digitala årsmötet.
Skicka gärna ett mail till fyrbodal@ntf.se för att ange mailadress och/eller
adressändringar.

Årsmöteshandlingar skickas ut till dem som anmäler sig.

Välkommen!

NTF FyrBoDal hälsar medlemmar välkomna till årsmöte

2021-02-18