Hjälmanvändningen bland cyklister ökar i Fyrbodal

Användningen av cykelhjälm ökar i Fyrbodal och uppgår, enligt höstens mätningar, till 43 procent. Det är sju procentenheter lägre än genomsnittet i Sverige. Fler än två tredjedelar av kommunerna i Fyrbodal har ökat cykelhjälmsanvändningen sedan mätningarna 2019.

NTF:s cykel -och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för nionde året i rad i samtliga kommuner i Sverige. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. I Fyrbodals kommuner har 4 700 observationer registrerats. Cykelhjälmsanvändningen bland vuxna cyklister i Fyrbodal ökade från 26 till 31 procent medan användningen bland barn i åldern 6-15 år minskade från 62 till 59 procent trots att barn upp till 15 år omfattas av en cykelhjälmslag.

  • Det är glädjande att vi ser en ökning av cykelhjälmsanvändningen bland vuxna men minskningen bland barnen är oroväckande. När vi nu är mitt inne en pågående pandemi där samhället rekommenderar fysisk distansering är det otroligt viktigt att våra barn på egen hand kan cykla säkert till och från skolan. Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Barn yngre än 11 – 12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en säkert utformad skolväg och en cykelhjälm på huvudet kan man låta betydligt yngre barn cykla själva till skolan, säger Agneta Berlin, verksamhetschef NTF FyrBoDal.

Trots att hjälmanvändningen på både cykel och moped ökar generellt så är det väldigt stora skillnader i användning mellan i första hand Stockholm och övriga landet. I anslutning till Stockholm och Göteborg använder 78 respektive 62 procent av alla cyklister hjälm samtidigt som man i till exempel Östergötland, Kronoberg och Uppsala län inte ens kommer upp i 35 procents användning.

  • Sannolikt bidrar mängden bilar, utsattheten som oskyddad cyklist i tät trafik och den upplevda risken i allmänhet till den höga cykelhjälmsanvändningen i Stockholm och Göteborg. Men det är inte farligare att cykla omkull i en storstad jämfört med någon annanstans i landet. Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som kan minska om fler använder cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan i den gruppen är singelolyckan. Man cyklar omkull helt själv på grund av dåligt vägunderhåll, ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett var du bor, säger Agneta Berlin.

 

Kontaktperson:

Agneta Berlin, verksamhetschef NTF FyrBoDal, 0733 610 356

Hjälmanvändningen bland cyklister ökar i Fyrbodal

2020-10-14