Allt färre på moped använder hjälm - men inte i Fyrbodal

NTF:s nationella cykelhjälm- och mopedhjälmsmätning visar att andelen som använder mopedhjälm sjunker. I Fyrbodal ligger däremot mopedhjälmsanvändningen för fjärde året i rad på 99 procent, vilket är tre procentenheter högre än det nationella genomsnittet. Antalet mopeder i trafik ökar kraftigt. Förra året omkom sju mopedister och cirka 230 skadades allvarligt. Hälften av de som omkommer på moped saknar eller tappar sin hjälm vid olyckstillfället.

- Det är glädjande att se att hjälmanvändningen bland mopedister i Fyrbodal ligger stabilt på en hög nivå. Samtidigt är det oroande att det nationella genomsnittet av mopedhjälmsanvändning minskar i kombination med att antalet fordon ökar. Speciellt nu när vi ser en rad olika nya typer av eldrivna fordon introduceras där användaren inte alltid vet om det är en cykel eller en moped, säger Agneta Berlin, NTF FyrBoDal.


Vi kan dock inte se samma utveckling i Fyrbodal när det gäller cykelhjälmsanvändningen. I landet ökar användningen av cykelhjälm medan den minskar i Fyrbodal, både bland vuxna och ungdomar. NTF mäter årligen cykelhjälm -och mopedhjälmsanvändningen i hela landet. Totalt genomfördes under maj månad cirka 120 000 observationer fördelade över samtliga län. Andelen som använder cykelhjälm ökar nationellt från 46 till 48 procent och det är användningen bland barn under 15 år som bidrar mest till ökningen. I Fyrbodal minskar användningen från 42 till 40 procent.

- Om du använder hjälm och spänner fast den ordentligt, oavsett om det är på moped eller cykel, så har det väldigt stor effekt på trafiksäkerheten. I synnerhet reduceras risken att dödas eller skadas mycket allvarligt. Därför är det mycket oroande att se att användandet av cykelhjälm sjunker i Fyrobdal, både bland vuxna och barn, säger Agneta Berlin, NTF FyrBoDal.


Användningen av cykelhjälm och mopedhjälm varierar mellan länen. I Stockholms län använder tre av fyra av cykelhjälm medan man i Kronoberg och Värmland inte når upp till 30 procents användning av cykelhjälm. .

För vidare information, vänligen kontakta: Agneta Berlin NTF FyrBoDal: 0733-610 356

Allt färre på moped använder hjälm - men inte i Fyrbodal

2019-09-10