Cykla till skolan

Ersätt inte bussen med bilen – Viktigt att våra barn kan gå och cykla säkert till skolan

Alltför många barn skjutsades till och från skolan redan innan Sverige hade en Coronapandemi och
rekommendationer om social distansering. När nu de kollektiva transporterna medför en risk för ökad
smittspridning är sannolikheten stor att fler föräldrar lockas till att ersätta bussen med bil. En redan
farlig situation vid hämtning och lämning utanför skolan riskerar att bli ännu värre.

En förutsättning för att barn i större utsträckning ska kunna gå eller cykla till skolan är säkra skolvägar.
För att en skolväg ska kunna bedömas som säker krävs att alla korsningar där barn och motorfordon
samsas är hastighetssäkrade. Med hastighetssäkrade menas att det finns något som säkerställer att
hastigheten hos motorfordonet inte överstiger 30 km/h. Vanligtvis åstadkoms detta genom ett
farthinder. En planskild korsning med tunnel under eller bro över vägen är ännu bättre för både
trafiksäkerheten och framkomligheten.

 

- Vi får ofta frågor där oroliga föräldrar undrar när barn är mogna att ta sig till och från skolan på
egen hand. Barn yngre än 11 – 12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud
kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en
säker skolväg och att föräldrar och barn tillsammans bekantar sig med de aktuella
cykelvägarna kan man låta betydligt yngre barn gå eller cykla själva till skolan, att klara av att gå eller cykla på egen hand till skolan kommer inte av sig själv utan förutsätter träning och erfarenhet, säger Agneta Berlin, verksamhetschef NTF FyrBoDal.

 

 Ersätt inte bussen med bilen – Viktigt att våra barn kan gå och cykla säkert till skolan

2020-08-28